Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 07:45 - 18:00

Piątek: 7:45 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Zamówienia publiczne

07.06.2022: Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 230 kB)

--

06.06.2022: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 185 kB)

--

19.05.2022: Ogłasza zapytanie ofertowe na Remont dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych celem przystosowania dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 258 kB)

--

31.03.2022: Ogłasza konkurs dotyczący współpracy w zakresie organizacji i obsługi szkoleń dla personelu medycznego w ramach Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi.

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 152 kB)

--

21.02.2022: Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń w ramach Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 406 kB)

--

07.02.2022: Ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń tj. psychoedukacji i terapii grupowej w ramach „Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją pacjentów”

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 373 kB)

--

26.01.2022: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zobacz plik do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 430 kB)

 

----------------------------------------------------

ARCHIWUM

ROK: 2021

14.12.2021: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ogłasza konkurs "na udzielanie świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia na okres 01.01 do 31.12.2022 r.".

Zobacz pliki do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 99 KB)

--

08.12.2021: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ogłosza konkurs ofert na wybór realizatorów „Regionalnego programu rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w latach 2022/2023”.

 

Zobacz pliki do pobrania: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 108KB)

--

17.05.2021: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń w ramach „Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjnego połączonego z aktywizacją pacjentów”.

Załączniki do ogłoszenia: pobierz treść ogłoszenia (PDF, 222 kB)

--

ROK 2020

02.12.2020: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pliki do pobrania:

ogłoszenie + specyfikacja + umowa (PDF, 181KB)

--

ROK 2018

30.04.2018: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, Os. Kosmonautów 110". Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2018 r. o godz. 10:30.

Pliki do pobrania:

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania
3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Nazwa projektu lub programuWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” .

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 450 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (PDF, 1.6 MB)

Załączniki od 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej (DOC, 617 KB)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja wykonawcza (Archiwum zip, 12,3 MB)

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 10.05.2018 r. (PDF, 139 KB)

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2018 r. (PDF, 139 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.06.2018r. (PDF, 229 KB)

--------

-> Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r (PDF, 909 KB)

-> Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. po zmianach (PDF, 668 KB)

--

Aktualizacja strony: 08.02.2022