Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 07:45 - 18:00

Piątek: 7:45 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Oferta

Przedmiotem działalności Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego jest udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych osobom ze schorzeniami psychicznymi.
Do zadań Ośrodka należy w szczególności prowadzenie:
1) specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chorób psychicznych łącznie ze świadczeniami z zakresu diagnostyki i rehabilitacji psychicznej,
2) działalności ambulatoryjnej,
3) działalności różnej, obejmującej opiekę dzienną i inną pośrednią,
4) działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego,
5) spraw pracowniczych, socjalnych, działalności administracyjnej, eksploatacyjno – technicznej oraz administracyjno – finansowej (zgodnie z potrzebami „Ośrodka”),
6) działalności dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i obronności w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Oferujemy świadczenia zdrowotne nieodpłatne w oparciu o Umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.