Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 18:00

Piątek: 8:00 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Oddział Dzienny

Na Oddział przyjmowane są osoby z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, w szczególności ze schizofrenią i psychozami schizoafektywnymi oraz zaburzeniami afektywnymi i upośledzeniem umysłowym. Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych mających na celu odtworzenie i podtrzymanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania problemów, pełnienia ról społecznych. Celem Oddziału jest rehabilitacja chorych psychicznie oraz aktywizacja w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Dysponujemy następującymi formami pomocy:
1) psychoterapia grupowa i indywidualna,
2) psychoedukacja dla chorych i ich rodzin,
3) terapia zajęciowa,
4) choreoterapia,
5) muzykoterapia,
6) relaksacja,
7) treningi umiejętności społecznych,
8) zajęcia aktywizujące i rekreacyjne,
9) leczenie farmakologiczne,
10) grupa wsparcia.

Terapię zajęciową prowadzimy w pracowniach: artystycznej, kulinarnej, komputerowej, artystyczno-teatralnej i sportowej. W każdy piątek odbywają się zajęcia rekreacyjne, w trakcie których pacjenci chodzą do kin, teatrów, na spacery i wystawy w muzeach.

Na Oddział Dzienny wymagane jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kierownik: specjalista psychiatra Sebastian Godlewski
Tel. 61 8277-375
e-mail: oddzial-dzienny@pozp-poznan.pl