Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 07:45 - 18:00

Piątek: 7:45 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Deklaracja dostępności Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego

Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Protekst Komputer.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku mieszczą się 2 poradnie: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego (POZP) i Poradnia Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących (Poradnia).
Do budynku prowadzą 2 wejścia główne oraz 2 wyjścia ewakuacyjne.
- Wejście główne prowadzące do Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących jest z płaskimpodjazdem bez schodów, posiada uchwyty,
- Wejście główne do Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach wraz z poręczami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz wind.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze (POZP i Poradnia).
Przed budynkiem od strony Poradni Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących wyznaczono 5 miejsc parkingowych oznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Oznaczenia w alfabecie Braille’a dostępne są od strony wejścia do Poradni Rehabilitacji
Niewidomych i Słabowidzących w postaci tablicy.
Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a  oraz kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących na tablicach informacyjnych.
W Poradni oznaczone są alfabetem Braille’a 2 wejścia do gabinetów.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza.