Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 8:00 - 18:00

Piątek: 8:00 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego

Projekt „Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Przedmiotem projektu jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110, w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia dachu oraz wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej, wymiany rynien i rur spustowych, wymiany całej blacharki w obrębie ścian zewnętrznych budynku (parapety zewn., opierzenia, obróbki blacharskie kominów, podniesienie podstaw kominów itp.), wymiany punktów świetlnych na ledowe, modernizacji systemu ogrzewania polegającej na wymianie wyeksploatowanych zaworów termostatycznych przy grzejnikach, montażu regulacyjnych zaworów podpionowych oraz hydraulicznej regulacji instalacji, montażu ogniw fotowoltaicznych, wymiany zadaszeń nad wejściami, wymiany balustrad, naprawy schodów.

Efekty i korzyści z realizacji Projektu

  • dla Ośrodka

- komfort cieplny dla pacjentów i pracowników POZP

- oszczędności z tytułu zużycia energii cieplnej i elektrycznej

  • dla środowiska

- nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o 268,08 MWh/rok, tj. o 62,27 %.

- nastąpi redukcja niskiej emisji CO2 (w %) w wyniku realizacji projektu: 63,53%; oraz redukcja PM10: 62,2 %

- produkcja energii elektrycznej z OZE: 5,07 MWh

Projekt przyczyni się do rozwoju OZE i dywersyfikacji energetycznej, co zwiększy bezpieczeństwo Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania, a także odciąży istniejące sieci przesyłowe i ograniczy straty energii związane z jej przesyłem.

  • Koszt Projektu: brutto 1 179 349 zł, na który składają się koszty opracowania dokumentacji, audytów, nadzoru, promocji projektu i koszty prac budowlanych.

  • Kwota dofinansowania w ramach WRPO: brutto 887 150 zł.

 

Poznań, dnia 18 kwietnia 2018 r.

fundusze

Data dodania: 18.04.2018