Opcje ułatwień dostępu
Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 07:45 - 18:00

Piątek: 7:45 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi

Zdjęcie do artykułu: Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi

Zobacz założenia programu

Dziedzina medycyny: psychiatria

Program obejmuje:

1. Szkolenie personelu medycznego skierowane do osób:
- posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu: lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lekarz rezydent odbywający
specjalizację w dziedzinie psychiatrii, specjalista w zakresie psychologii klinicznej,
psychoterapeuta; osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty,
psycholog, terapeuta środowiskowy, pielęgniarka;
- wykonujących aktualnie pracę zawodową na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich rodzin;
- zatrudnionych na terenie województwa wielkopolskiego.
2. Kompleksową rehabilitację osób z zaburzeniami depresyjnymi:
Kwalifikacja do programu:.
- wiek uczestnika: 18 r. do 65 r. życia;
- miejsce zamieszkania: zamieszkiwanie na terenie województwa wielkopolskiego;
- rozpoznanie w wywiadzie: zaburzenia nastroju w tym epizod depresji (F 32) oraz
depresja nawracająca (F33);
- pacjenci w wywiadzie nie korzystający w ostatnich 5 miesiącach przed zgłoszeniem
się do Programu ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS
lub PFRON, oraz pacjenci z podejrzeniem epizodu depresyjnego (F 32) długo
oczekujący (co najmniej 2 miesiące) na świadczenie medyczne w związku z
wydłużającą się kolejką oczekiwania na świadczenie;
- zgoda pacjenta do wzięcia udziału w programie, w tym zgoda na przetwarzanie danych
osobowych.
- ograniczenie liczby prób samobójczych;
- wzrost u uczestników programu maksymalnej możliwej sprawności psychicznej
i społecznej;
- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z obszaru zachowań;
- zdrowotnych u uczestników programu, poprzez prowadzone działania edukacyjne;
- wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń
depresyjnych u przedstawicieli personelu medycznego, uczestniczących w szkoleniach
realizowanych w programie.
Realizowane procedury:
- konsultacja psychiatryczna kwalifikująca do Programu realizowana przez lekarza
specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
- konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa klinicznego;
- indywidualne sesje terapeutyczne realizowane przez psychoterapeutę (4 spotkania);
- indywidualne konsultacje specjalistyczne obejmujące 3 konsultacje realizowane przez
psychoterapeutę;
- trening redukcji stresu realizowany przez psychologa lub psychoterapeutę (3 spotkania w
grupach 12-osobowych);
- warsztaty terapeutyczne, realizowane przez psychologa lub psychoterapeutę
(1 spotkanie w grupach 12-osobowych);
- warsztat asertywności realizowany przez psychologa lub psychoterapeutę w formie 1 spotkania
trwającego min. 3 godziny edukacyjne, w grupie max. 12 osobowej;
- działania edukacyjne, obejmujące 1 spotkanie realizowane przez psychologa lub psychoterapeutę
trwające max. 3 godz. edukacyjne, w grupie max. 30 osobowej;
- druga konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa klinicznego po 2 miesiącach od
ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji;
- kontrolna konsultacja psychiatryczna realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie
psychiatrii po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego
planu rehabilitacji.
Czas trwania Programu: cykl dla uczestnika Programu: 5-m-cy.
Czas realizacji Programu: 2022 r. - 2023 r.
Świadczenia realizowane będą w dni robocze, po uzgodnieniach mogą być realizowane
również w soboty.
Osoby realizujące program:
- lekarze specjaliści psychiatrzy;
- psycholodzy kliniczni;
- psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.
Główna siedziba realizatora Programu znajduje się w Poznańskim Ośrodku Zdrowia
Psychicznego Os. Kosmonautów 110 w Poznaniu.

Cele programu:

- ograniczenie liczby prób samobójczych;
- wzrost u uczestników programu maksymalnej możliwej sprawności psychicznej
i społecznej;
- zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z obszaru zachowań;
- zdrowotnych u uczestników programu, poprzez prowadzone działania edukacyjne;
- wzrost wiedzy i kompetencji z zakresu nowoczesnych metod rehabilitacji zaburzeń
depresyjnych u przedstawicieli personelu medycznego, uczestniczących w szkoleniach
realizowanych w programie.
Realizowane procedury:
- konsultacja psychiatryczna kwalifikująca do Programu realizowana przez lekarza
specjalistę w dziedzinie psychiatrii;
- konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa klinicznego;
- indywidualne sesje terapeutyczne realizowane przez psychoterapeutę (4 spotkania);
- indywidualne konsultacje specjalistyczne obejmujące 3 konsultacje realizowane przez
psychoterapeutę;
- trening redukcji stresu realizowany przez psychologa lub psychoterapeutę (3 spotkania w
grupach 12-osobowych);
- warsztaty terapeutyczne, realizowane przez psychologa lub psychoterapeutę
(1 spotkanie w grupach 12-osobowych);
- warsztat asertywności realizowany przez psychologa lub psychoterapeutę w formie 1 spotkania
trwającego min. 3 godziny edukacyjne, w grupie max. 12 osobowej;
- działania edukacyjne, obejmujące 1 spotkanie realizowane przez psychologa lub psychoterapeutę
trwające max. 3 godz. edukacyjne, w grupie max. 30 osobowej;
- druga konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa klinicznego po 2 miesiącach od
ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji;
- kontrolna konsultacja psychiatryczna realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie
psychiatrii po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego
planu rehabilitacji.


Czas trwania Programu: cykl dla uczestnika Programu: 5-m-cy.
Czas realizacji Programu: 2022 r. - 2023 r.
Świadczenia realizowane będą w dni robocze, po uzgodnieniach mogą być realizowane
również w soboty.


Osoby realizujące program:
- lekarze specjaliści psychiatrzy;
- psycholodzy kliniczni;
- psychoterapeuci, osoby w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.


Główna siedziba realizatora Programu znajduje się w Poznańskim Ośrodku Zdrowia
Psychicznego Os. Kosmonautów 110 w Poznaniu.

„Regionalny program rehabilitacji osób
z zaburzeniami depresyjnymi realizowany ze środków budżetu
Województwa Wielkopolskiego”
Tel. 61 8 277 370, 376
61 820 33 23
Fax 61 8277 377
Email: osrodek@pozp-poznan.pl 
www.pozp-poznan.pl 

Data dodania: 09.02.2022