Rejestracja

Poniedziałek - Czwartek: 07:30 - 18:00

Piątek: 10:00 - 15:00

Harmonogram pracy poradni

Harmonogram pracy pracowników

Kontakt

POZNAŃSKI OŚRODEK ZDROWIA PSYCHICZNEGO

os. Kosmonautów 110, Poznań

Formularz kontaktowy

Zamówienia publiczne

30.04.2018: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, Os. Kosmonautów 110". Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2018 r. o godz. 10:30.

---------

Pliki do pobrania:

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania
3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3
„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” Nazwa projektu lub programuWielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3. „Energia”, Działania3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.3„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznania” .

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (PDF)

Załączniki od 1 do 5 do SIWZ w wersji edytowalnej (Word)

Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumentacja wykonawcza (Archiwum zip)

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 10.05.2018 r. (PDF)

Informacja z otwarcia ofert 18.05.2018 r. (PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.06.2018r. (PDF)

 


--------

-> Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

-> Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r. po zmianach.